Browsing the blog archives for January, 2011

Търсете ме на друг адрес

В Америка, когато момчето порасне и тръгне на училище, му препоръчват добрия план за живота: през следващите 20 години да учи, през следващите 20 да прави пари, през следващите 20 да се занимава с политика и накрая – с благотворителност.
При мен се получава обратното – до 1989-та (като всички други) се занимавах с благотворителност към [...]