Моите перипетии с данъчните

След като излязох от политиката през лятото на миналата година, основах консултантска фирма, чиято регистрация излезе през декември. Сега, през февруари, ние сме задължени да внесем първите си документи в НАП. По принцип се отнасям с голямо уважение към решенението в България да се създаде единна данъчна администрация. Това е по принцип. Конкретно, обаче, счетоводителката на нашата фирма беше върната три пъти с три различни забележки по документите.

Признавам, че някои от забележките бяха основателни. И ние веднага ги отстранихме, но думата ми е, че благодарение на случайният принцип на попадане на служител (което също подкрепям) всъщност ние се срещнахме с три различни данъчни администрации. Едната беше възрастна и отегчена и изобщо не погледна документите, които (тук трябва да кажа, че се бяхме престарали) бяха представени както на хартиен носител, така и на диск. Оказа се, че може да се използва само дискета?!?! Какво да правят тези, чиито по-съвременни компютри нямат флопидисково устройство? Това, естествено, не е забележка към данъчните.

Втората се оказа на средна възраст и малко по-благосклонна, за да приеме половината от документите. Като се ограничи с пояснението, че другата половина не отговаря на изискванията.

Третата данъчна администрация беше млада и много добросъвестно (не знам дали й влиза в задълженията) обясни на нашата счетоводителка какви са изискванията и прие документите.

Това ни отне около 48 часа. За толкова време в Сингапур можеш да започнеш бизнес. Изводите оставям на вас.

Posted in Общи