Членство

Вече е ясно каква е основната идея на БСП за промяна на Закона за политическите партии. За да се признае правото на съществуване на една политическа партия ще се изисква публична регистрация на нейните членове. Досега това беше изцяло вътрешнопартиен въпрос. Обществено значение имат гласовете за една партия, а не нейните членове. А в някои системи като американската членуването в партия е съвсем условно понятие. Болшевиките, обаче, издигат в култ членството и го правят по-важно от принадлежността към ценностите. Така партиите в тоталитарните режими превръщат членовете си в безгласни изпълнители на партийната воля. Въпреки демократичните промени, у нас и досега верността към партията /независимо коя/ се оценява в обществото по-високо от верността към политиката, с която тя се е ангажирала. Тоест, партията е права и когато греши. Този абсурд се корени в наследената от миналото и преобладаваща представа у нас за членството.

А мотивите, с които социалистите предлагат това ново изискване са прозрачни. Трайната, а може би и драматична загуба на обществено влияние трябва да се компенсира с нещо, което е под ръка – “членската маса”, както се изразават те. А дали политиката, която провеждат, отговаря на интересите на тези хора, няма никакво значение.

Posted in Общи