Охлюв

Една от новините днес е, че парламентарнта комисия за борба срещу корупцията е поискала от правителството списък на стоте фирми, най-големи потребителки на европейски фондове. Забележителна е скоростта, с която реагира тази комисия. Ето какво написах до нея на 2 февруари 2007 г.:

Уважаеми господин Великов,

Бих искал да предложа на Вашето внимание една инициатива, свързана с най-популярната и същевременно най-непознатата страна на членството на България в Европейския съюз – еврофондовете. Различни партии направиха различни неща по този въпрос. Някои лансираха идеята за специални структури, даже и за отделен министър по тези въпроси. Други организираха семинари за обучение на своя актив и поставиха познанията по фондовете като изискване към кандидатите си за Европейския парламент.

Предлагам чрез оглавяваната от Вас комисия Народното събрание да поиска от правителството всяка година да публикува списък на първите сто най-големи български и чуждестранни потребители на средства от фондовете чрез България.

За пояснение ще дам следния пример: неотдавна едно интернационално журналистическо проучване установи, че компанията АРЛА получава повече като субсидии от Дания, Швеция, Великобритания и Холандия, отколкото като печалба от работата си. Други подобни проучвания в някои европейски държави са установили, че в първата десетка на най-големите потребители на средства от фондовете се оказват близки до членове на правителството фирми.

Смятам, че нивото на корупцията у нас ни задължава да предприемем такива действия. Ако се приеме такова решение на парламента, то, разбира се, ще важи не само за сегашното, но и за всички следващи правителства.

2 февруари 2007

С уважение,

Николай Камов

народен представител

Posted in Общи