Въпрос

Ето какво попитах премиера:

Уважаеми господин министър–председател,

Наскоро беше представен докладът “Престъпление без наказание – противодействие на корупцията и организираната престъпност в България” на Центъра за изследване на демокрацията. Той е основан на изследване, което се прави ежегодно и отразява по обективен и коректен начин състоянието на страната в тези проблемни области. От доклада ясно личи, че нивото на корупция с всяка изминала година се увеличава значително, а срастването на организираната престъпност с висшите етажи на властта става все по-осезаемо. Същевременно разкриването и ефективните присъди за корупция и престъпна дейност са на пренебрежимо ниско ниво. Фактите потвърждават недвусмислено тези изводи.

През 2008 г. броят на корупционните сделки нараства до около 175 000 средномесечно или около 2 100 000 годишно. През 2007 г. нивото на тези сделки е било около 2 000 000 годишно. Същата година по доклад на прокуратурата, осъдените за корупция са 136 души. Това означава, че ефективността на борбата с корупцията е равна на 0,007% наказуемост за тези деяния. Мнозинството от образуваните досъдебни производства за корупционни престъпления (80% за периода 2004 – 2007 г.) въобще не достигат до съда и се спират или прекратяват още на фазата на досъдебното производство. Различни оценки сочат, че обществото е загубило през 2008 г. около 1,5 млрд. лева от заменки на държавни или общински имоти, земи и гори срещу частни такива на много по-ниска стойност.

В доклада се констатира още, че организираната престъпност е основен източник на политическа корупция, а олигарсите се превръщат в кадровици на висшата администрация.

Тревога буди фактът, че всички тенденции в изследването показват устойчиво нарастване на корупцията и престъпността през последните няколко години. В това отношение сме достигнали нивата от 1998 г., което може да има непоправими последици за обществото.

Въпреки, че през 2008 г. заработиха пет нови административни структури за борба с престъпността, ефективността от тяхната дейност е почти нулева.

Уважаеми господин министър-председател,

Ще потърсите ли политическа отговорност от членове на вашия кабинет за тоталния провал в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и каква е вашата лична отговорност за това?

Днес въпросът ми беше върнат с аргумента, че министър-председателят е отговорил вече на 52 подобни въпроса, 2 от които мои. Оставям коментара на вас…

Posted in Общи