Питане

Въпрос към министър-председателя.

 

Posted in Общи
Вот 5

Предлагам на вашето внимание позицията на моята партия.

 

Posted in Общи
Изход

Днес в парламента всички опозиционни групи заявиха намерението си за пореден вот на недоверие към правителството по повод скандала с МВР.

Изходът според мен е само в нови избори. Не виждам никакъв потенциал в партиите от тройната коалиция и особено в левицата за каквито и да било положителни промени до края на мандата. След вчерашното комично решение с 10-дневен срок вече няма никакво значение какво ще последва в сегашния формат на коалицията и в сегашния състав на кабинета. Никакви персонални промени и заклинания за нова политика не могат да поправят основния дефект – неспособността да се управлява в условията на членство в Европейския съюз, а за някои -неспособността да се управлява изобщо.

При такава ситуация всяка развита демокрация ще пусне в ход защитните механизми и най-вероятно ще стигне до предсрочни парламентарни избори. Но тъй като ние не сме развита демокрация, това не може да се очаква. Остава единствената възможност във времето до редовните избори много ярко да се проявят алтернативите на сегашното управление. Защото разочарованието по повод на грандиозния скандал ще даде негативно отражение върху политиката и политиците като цяло.

 

Posted in Общи
Транспониране

Този неблагозвучен термин  от бюрократичния език означава процеса на “пренасяне” на европейските норми в българското национално право. На 7 януари т.г. МВР прие наредба № 40, с която траспонира директива 24/2006 с много дълго заглавие. По същество става дума за задължение на доставчиците на интернет да съхраняват и предоставят на МВР информация за всички свои клиенти – кои са те и къде се намират, кога, с кого и за колко време са били в кореспонденция или са ползвали телефония. Всичко това е мотивирано с борбата с тероризма. Проблемът е, че българската наредба значително разширява обхвата на европейската. Нещо повече, тя по принцип не би следвало да бъде приемана, тъй като става дума за ограничаване на  човешки права и неприкосновеност на личната кореспонденция на гражданите, гарантирани от Конституцията на Република България. Ако изобщо това се налага, може да стане само със закон.

Няколко дни след публикуването на наредбата отправих въпрос към министъра на вътрешните работи, на който той ми отговори на 22 февруари т.г., защитавайки издадената от МВР наредба. Изразих няколко принципни несъгласия с министъра и се радвам, че проведената вчера с участието на Омбудсмана на Републиката Гиньо Ганев и много компетентни специалисти  дискусия подтвърди това становище. Тя бе инициирана от Социалдемократическия форум и  “Електронна граница”. Мнозинството участници бяха на мнение, че наредбата трябва да се отмени и директивата да се транспонира със закон. Надявам се Върховния административен съд да отвори пътя за това.

 

Posted in Общи
Баста!

Виж на какво.

 

Posted in Общи